Canon | Canon EOS 5D | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/15sec | F1.4 | +0.5EV | 50mm | ISO-100 | No Flash | 2006:03:04 16:06:26
20060304
달콤 쌉싸름한 초콜릿™
명동 스타벅스model by 한석원
이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)
2006/03/10 23:24 2006/03/10 23:24
REPLY AND TRACKBACK RSS http://www.dzain.com/tt/rss/response/634
REPLY AND TRACKBACK ATOM http://www.dzain.com/tt/atom/response/634
TRACKBACK ADDRESS
http://www.dzain.com/tt/trackback/634
REPLY RSS http://www.dzain.com/tt/rss/comment/634
REPLY ATOM http://www.dzain.com/tt/atom/comment/634
한석원 
wrote at 2006/03/12 19:15
형님~ 들려주셔서 감사했어요~ ㅋㅋ 제가 절대 안웃는데.. 좀 여우같지 않아요? ㅎㅎㅎ ^ ^;; // 222.111.***.***
[로그인][오픈아이디란?]
이름 :
비밀번호 :
홈사이트 :
비밀글 :
*1  ... *486  *487  *488  *489  *490  *491  *492  *493  *494  ... *1110 
count total 3308850, today 1397, yesterday 2318
관리인 : 또사니
rss
I am
전체
*일상다반사
*디자인센터
*클럽포트레이트
*와인과 사람
*엔터테이먼트
*테크놀러지
*디자인
*투데이송
최근에 달린 댓글
최근에 연결된 관련글
달력
«   2021/11   »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30